601-67-95-87

Honorujemy:

 

 

 

 

 

 

 INDOORWALKING

     

            ZOBACZ

 

 

 

 

 

 

     FITNESS

     

            ZOBACZ

Harmonogram zajęć

Åšroda
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Basen, sauny i nauka p?ywania

Zapraszamy do korzystania z basenu, jacuzzi, brodzika dla najm?odszych oraz sauny suchej i parowej.

W naszym basenie oferujemy nauk? p?ywania dla dzieci i doros?ych. Zaj?cia prowadzone s? indywidualnie lub w grupach. Szczegó?owe informacje dost?pne s? w Hotelu Jantar lub pod numerem telefonu 603182929.

Czytaj więcej

Rollmasa? Bodyroll

Rollmasa? jest niezwykle skutecznym urz?dzeniem wyszczuplaj?cym sylwetk? oraz uj?drniaj?cym skór?. Sk?ada si? on z obrotowych rolek umieszczonych na ruchomym b?bnie, który wykonuje okre?lon? ilo?? obrotów na minut?. W zale?no?ci od ustawionej liczby obrotów mo?na zastosowa? masa? ?agodny lub intensywny.

Czytaj więcej

Wibrotrening Fitvibe

Trening i terapia wibracyjna na profesjonalnym urz?dzeniu to prawdziwy fenomen naszych czasów!
Przeprowadzone badania naukowe wykaza?y stymuluj?cy wp?yw wibrotreningu na wi?kszo?? struktur i tkanek organizmu cz?owieka, jak ko?ci, stawy, mi??nienie czy skóra.

Czytaj więcej

SPA

Obiekt "Jantar" w którym znajduje si?ownia fitness to idealne miejsce s?u??ce odzyskaniu równowagi cia?a i ducha. Nowoczesny i komfortowy hotel Jantar gwarantuje aktywny i zarazem regeneruj?cy odpoczynek. K?piele w basenie, jacuzzi, aqua aerobik, zaj?cia fitness, szeroki wybór masa?y, zabiegi odnowy biologicznej zapewni Pa?stwu mile sp?dzone chwile oraz kompleksowa rewitalizacja. Nadmorski klimat, otoczenia lasu sosnowego pomo?e Pa?stwu oderwa? si? od codzienno?ci.

Czytaj więcej