601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Aquaerobic


Aquaaerobic to przede wszystkim bardzo bezpieczna dla Twojego kr?gos?upa i stawów oraz przyjemna forma aktywno?ci fizycznej.

Ze wzgl?du na opór wody ?wiczenia te staj? si? bardziej intensywne i efektywne.
U osób uczestnicz?cych systematycznie w aquaaerobicu zauwa?a si? wzrost gibko?ci oraz wytrzyma?o?ci organizmu, a tak?e zwi?kszenie si?y mi??ni i utraty wagi.

Niew?tpliwie wielk? zalet? aquaaerobicu jest to,  ?e zaj?cia te s? zalecane niemal dla wszystkich, bez wzgl?du na wiek, tusz? czy kondycj? fizyczn?.

Porywaj?ca muzyka, ciekawy sprz?t oraz atmosfera sprawi, ?e na pewno b?dziesz chcia?a zosta? z nami.