601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Indoorwalking


Jako pierwsi w naszym województwie oferujemy innowacyjny Trening INDOORWALKING. System podbija obecnie europejskie i ?wiatowe rynki fitness. 

 

Indoorwalking® pojawi? si? w celu promowania treningu grupowego w klubach. Program by? konsekwentnie rozwijany, tak aby zaoferowa? klientom i Instruktorom profesjonalny trening i rezultaty.

 

Indoorwalking® analizujemy poziom wytrenowania ka?dej osoby indywidualnie, wierzymy ?e do?wiadczenie jest kluczem do sukcesu. Na zaj?ciach stwarzamy pozytywn?, mi?? atmosfer? aby ka?dy czu? si? komfortowo niezale?nie od swojego poziomu wytrenowania.

 

Indoorwalking® ?wiczy? b?dziesz na nowoczesnych eliptykach w rytm motywuj?cej muzyki, pod okiem fachowca. ?wiczenia s? proste, nie obci??aj?ce stawów tak jak treningi na bie?niach. Si?? tych ?wicze? jest trening w naturalnej , wertykalnej pozycji , ka?dy potrafi ?wiczy? na naszym sprz?cie. W naszym systemie, osoby starsze czuj? si? zmotywowane i maj?c poczucie „bycia cz??ci? grupy” bardziej ni? w innych programach.

 

Uczucie fizyczne po treningu jest nieco inne ni? w pozosta?ych dyscyplinach, cia?o jest zm?czone ale nie towarzyszy mu przem?czenie mi??niowe i bóle stawów. ?wiczenia poprawiaj? codzienne funkcjonowanie, ze wzgl?du na naturaln? pozycj?, zwi?zan? z ruchem chodzenia czowieka.

 

Indoorwalking® to zabawa w grupie dla ka?dego !