601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Oferta


Witamy na stronie internetowej JANTAR Fitness Studio i zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Studio Fitness JANTAR, to miejsce, w którym dzi?ki urozmaiconej ofercie ka?dy znajdzie co? dla siebie bez wzgl?du na poziom zaawansowania. Stawiamy na profesjonalizm, jako?? oraz wyj?tkow? atmosfer? zaj?? i miejsca, dostrzegaj?c potrzeby ka?dego klienta. Sprawiamy i? aktywno?? staje si? przyjemno?ci?, a nie tylko obowi?zkiem utrzymania zdrowia i prawid?owej wagi cia?a.

Obud? w sobie potencja?! Ty te? mo?esz mie? pi?kne cia?o! B?d? pi?kna i czuj si? m?oda!!!

Marzysz o p?askim brzuchu i j?drnych po?ladkach? A mo?e ?yjesz w ci?g?ym p?dzie?

PRZYJD? DO NAS!!!