601679587

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Piątek
9:00
Trening Funkcjonalny

Szybki kontakt

Kinga Ćwigoń
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Fitness


Motywuje CiÄ™ trening w grupie? 

Nie wiesz jakie zajÄ™cia bÄ™dÄ… dla Ciebie najlepsze? 


Zapraszamy do zapoznania siÄ™ z naszym harmonogramem oraz opisem zajęć. 

OPIS ZAJĘĆ:

  • Indoorwalking- Ä‡wiczenia na nowoczesnych eliptykach w rytm motywujÄ…cej muzyki, pod okiem fachowca. Ćwiczenia sÄ… proste, nie obciążajÄ… stawów tak jak treningi na bieżniach. SiÅ‚Ä… tych ćwiczeÅ„ jest trening w naturalnej , wertykalnej pozycji , każdy potrafi ćwiczyć na naszym sprzÄ™cie. W naszym systemie, osoby starsze czujÄ… siÄ™ zmotywowane i majÄ… poczucie „bycia częściÄ… grupy” bardziej niż w innych programach.
  • Basic step - wytrzymaÅ‚oÅ›ciowy trening na stepie. ZajÄ™cia oparte na ukÅ‚adach choreograficznych skÅ‚adajÄ…cych siÄ™ z prostych kroków i ich modyfikacji. Stracisz podczas nich zbÄ™dne kilogramy i zadbasz o swojÄ… kondycjÄ™ ;)
  • Body tubing - ćwiczenia o umiarkowanej intensywnoÅ›ci, wzmacniajÄ…ce i ujÄ™drniajÄ…ce wszystkie grupy mięśniowe. ZajÄ™cia prowadzone sÄ… przy użyciu specjalistycznych gum. Niezbyt szybkie tempo sprzyja koncentracji na technice i dokÅ‚adnoÅ›ci wykonywanych ćwiczeÅ„. ZajÄ™cia dla osób na każdym poziomie zaawansowania.
  • Body bar - trening ujÄ™drniajÄ…cy i ksztaÅ‚tujÄ…cy naszÄ… sylwetkÄ™. Specjalne zestawy ćwiczeÅ„ z użyciem sztangi bardzo mocno pobudza przemianÄ™ materii i utrzymuje jej poziom nawet do kilku godzin po zakoÅ„czeniu treningu.
  • Body Ball - zajÄ™cia z wykorzystaniem piÅ‚ek i lekkich hantli, o charakterze wolnych ćwiczeÅ„ wyrabiajÄ…cych równowagÄ™ mięśniowÄ… lub dynamicznych zajęć, ksztaÅ‚tujÄ…cych mięśnie caÅ‚ego ciaÅ‚a.
  • Step & shape - trening ogólnorozwojowy poprawiajÄ…cy kondycjÄ™ fizycznÄ… i wzmacniajÄ…ce wszystkie partie mięśni. Część wzmacniajÄ…ca prowadzona jest z użyciem hantli, obciążeÅ„ lub tubingów.
  • TF & PÅ‚aski brzuch lub Stretching-  trening funkcjonalny wzmocni Twoje ciaÅ‚o, zwiÄ™kszy wydajność życia codziennego oraz zmniejszy podatność na kontuzje. Trening ten sprzyja poprawie stabilnoÅ›ci, koordynacji i równowagi.  Ä†wiczenia te poÅ‚Ä…czone sÄ… z dÅ‚ugim stretchingiem lub wzmacnianiem mięśni brzucha.
  • Fitness Mix- trening w peÅ‚ni dostosowany do upodobaÅ„ oraz chÄ™ci uczestników, mogÄ… tu siÄ™ pojawić np. tubingi, bosu, stepy, hantle, itp.
  • Bosu & PÅ‚aski Brzuch - to dwustronnym przyrzÄ…d bÄ™dÄ…cy unikalnym poÅ‚Ä…czeniem piÅ‚ki i stepu. Jedna strona urzÄ…dzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuÅ‚y pracujÄ…cej przy każdym ruchu ćwiczÄ…cego, druga zaÅ› jest pÅ‚askÄ… i sztywnÄ… platformÄ…. Trening z BOSU jest wszechstronny i nowoczesny, daje nieograniczone możliwoÅ›ci. Można ćwiczyć wchodzÄ…c, schodzÄ…c, skaczÄ…c, klÄ™czÄ…c. Wszystko to w dowolnym tempie, dowolnych pozycjach, zawsze atrakcyjnie i przede wszystkim bezpiecznie. Ä†wiczenia z BOSU rozwijajÄ… umiejÄ™tnoÅ›ci motoryczne, ksztaÅ‚tuja sylwetkÄ™ oraz wzmacniajÄ… umysÅ‚. 

 

Jeżeli nadal masz wÄ…tpliwoÅ›ci, które z oferowanych zajęć bÄ™dÄ… dla Ciebie najlepsze - wiedz, że każde z nich pozwolÄ… Ci na: spaleniu kalorii, eliminacji cellulitu, wzmocnieniu i wyrzeźbieniu mięśni oraz odprężeniu psychicznym, a z czasem - poczujesz siÄ™ lżejsza, sprawniejsza i zwinniejsza;)