601679587

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Bosu
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga Ćwigoń
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Regulamin


Regulamin Studia Fitness JANTAR w związku z COVID-19

 • wejście na obiekt jest jednoznacznie z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 • z usług nie mogą korzystać osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są objęte kwarantanną lub izolacją, miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na covid-19.
 • na sali może przebywać określona ilość osób, dlatego konieczne jest dokonywanie rezerwacji na zajęcia telefonicznie lub przez messengera
 • zaleca się przychodzenie w stałych dniach oraz godzinach, tak aby zminimalizować ilość kontaktów z innymi ćwiczącymi.
 • na zajęcia przychodzimy punktualnie
 • wszytkie zajęcia trwają 45 minut, przerwa między zajęciami wynosi 15 min.
 • każdy uczestnik zajęć, zobowiązany jest do korzystania z osobistego ręcznika.
 • płyny do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu do recepcji, szatni, sali fitness oraz w toaletach. w sali fitness dostępne są płyny do dezynfekcji sprzętu.
 • po każdym użyciu sprzętu, osoba ćwicząca zobowiązana jest do jego zdezynfekowania.
 • do czasu rozpoczęcia zajęć, uczestnik zobowiazany jest przebywać w maseczce.
 • uczestnicy i trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali fitness w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 • pozostałe punkty regulaminu zapisane poniżej pozostają obowiązujące.

 

Klienci korzystający z basenu, aquaaerobicu, fitnessu, vacu activ, rolmasażu lub wibrotreningu

 • oświadczają, że są zdrowi i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. W razie wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem,
 • zobowiązani są do zmieniania obuwia przed wejściem do sztni,
 • obowiązani sądo szanowania mienia Hotelu oraz Studia Fitness JANTAR, a za wszelkie zniszczenia ponoszą odpowiedzialność finansową,
 • zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowywania się,
 • w przypadku złego samopoczucia zobowiązani są poinformować o tym instruktora,
 • zobowiązani są do terminowego opłcania karnetów. Wpłaty należy doonać na ostatnich zajęciach kończącego sie karnetu. 

 

Kluczyki do szafek pobiera się z recepcji głównej Hotelu JANTAR.

 

Za rzeczy pozostawione w szafkach Holel oraz Studio Fitness JANTAR nie ponosi odpoiedzialności.

 

Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie całego obiektu, jak również korzystania z usług świadczonch przez ww obiekt po spożyciu alkoholu.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zabrania sie dołączania do grupy w trakcie trwania zajęć.

 

Cena karnetu nie zawiera ubezpieczenia.

 

Hotel oraz Studio Fitness JANTAR zastrzega sobie zmiany cennika usług. 

 

Karnety są terminowe i ilościowe, niewykorzystanie nie stanowi podstaw do przedłużenia ważności lub zwrotu pieniędzy. 

 

Karnet ważny jest 30 dni licząc od dnia pierwszego wejścia, w przypadku karnetów ilościowych na 20 wejść ważność wydłuża się do 90 dni.

 

Karnety wydawane są w postaci kart z kodem kreskowym.

 

Karty są własnością Hotelu Jantar, za ich wydanie pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 5 zł.

 

Karnety są imienne i nie może być odstąpiony osobą trzecim.

 

Rezerwację można dokonać na podstawie ważnego karnetu. 

 

Odwoływanie zajęć można dokonać najpóźniej 24 godziny pzed ich rozpoczęciem, zajęcia można odrobić w dogodnym terminie, jednak w trakcie trwania ważności karnetu.

 

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności, zajęcia będą traktowane jako wykorzystane.

 

Wnosząc opłatę za usługi w Hotelu oraz Studio Fitness JANTAR uczestnik deklaruje iż zapoznał się i akceptuje regulamin. 

 

REGULAMIN DLA POSIADACZY KART BENEFIT MULTISPORT

Klienci korzystającyz basenu, aquaaerobicu lub zajęć fitness proszeni są o kontakt z p. Kingą Ćwigoń pod numerem telefonu: 601679587 w celu rezerwacji zajęć.

Warunkiem skorzystania z usług Hotelu JANTAR jest wpłata na konto numer 26 1140 2004 0000 3702 5603 9588 lub gotówką w recepcji kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł.

Kaucja zostaje zwrócona jeśli uczestnik wykorzysta wszystkie umówione spotkania.

Uczestnik może zrezygnować z uczaestnictwa najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem.

Żadnych innych opłat sie nie pobiera.

Korzystanie z usług Hotelu JANTAR jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.